สีย้อมผ้า INDAFIX, สีย้อมผ้า อินดาฟิกซ์, สีย้อมผ้า