About Us / เกี่ยวกับเรา


แบรนด์ INDAFIX เริ่มต้นขึ้นมาเนื่องจากทาง บริษัท เคซีบี เท็กซ์ไทล์ จำกัด ได้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทสีย้อมผ้าและเคมีภัณฑ์ให้กับทางโรงงานอุตสาหกรรมในไทยเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นธุรกิจ แบบ B2B หรือ Business to Business ส่งผลให้บริษัทมีเพียงกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสากหรรมเพียงเท่านั้น ประกอบกับทางบริษัทได้ทำการสำรวจตลาดขายปลีกของสีย้อมผ้าในประเทศไทยขึ้นมา จึงเกิดไอเดียที่จะทำธุรกิจแบบ B2C หรือ Business to Customer ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดสินค้าประเภทสีย้อมผ้าและเคมีภัณฑ์ในครัวเรือนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีโดยเริ่มแรก แบรนด์ INDAFIX ได้มีผลิตภัณฑ์ออกมาเพียง 1 ชนิด คือ สีย้อมผ้า INDAFIX Reactive Dyes ซึ่งเป็นสีย้อมผ้าที่ใช้น้ำอุ่นในการย้อมและใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงในการย้อมผ้า ทำให้ลูกค้าที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ในด้านนี้สามารถใช้สินค้าได้อย่างง่ายดายและประหยัดเวลาในการย้อมผ้าอีกด้วย ในอนาคต ทางบริษัทจะออกผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ INDAFIX เช่น น้ำยาปรับผ้านุ่ม ผงซักฟอก น้ำยาซักผ้า และ สีย้อมผ้าชนิดอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพเพื่อประโยชน์ของลูกค้าต่อไป

ความเป็นมาของบริษัท


บริษัท เคซีบี เท็กซ์ไทล์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสีย้อมผ้าและเคมีภัณฑ์ จากหลากหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน อินเดีย ไต้หวัน มาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก จนกระทั่งในปี 2016 ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความต้องการของลูกค้าภาคครัวเรือนจึงผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดด้านนี้

พันธกิจของบริษัท


บริษัทจะพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดบริษัทจะเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับสิ่งทอ เช่น สีย้อมผ้า,เคมีภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์ถนอมสิ่งทอต่างๆบริษัทจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อลูกค้า