วิธีการใช้ ?สำหรับวิธีการย้อมผ้าทั้งตัว


1. ซักผ้าที่ต้องการจะนำมาย้อมให้สะอาด2. เตรียมน้ำอุ่นอุณหภูมิ 40-50 องศา ปริมาณ 2-3 ลิตรสำหรับสีย้อมผ้า 25 g. และ 5-6 ลิตรสำหรับสีย้อมผ้า 50 g. เทลงไปในภาชนะที่จะใช้ย้อม3. ใส่เกลือแกง 120-125 g. สำหรับสีย้อมผ้าขนาด 25 g. และ 240-250 g. สำหรับสีย้อมผ้าขนาด 50 g. ลงไปในภาชนะที่จะใช้ย้อม คนให้ละลาย อย่าให้ตกตะกอน4. ละลายสีย้อมผ้าด้วยน้ำอุณหภูมิ 40-50 องศาในน้ำครึ่งลิตรผสมสีให้เข้ากัน หลังจากนั้นเทลงในภาชนะที่จะใช้ย้อม5. นำผ้าลงย้อมในภาชนะ โดยให้ผ้าจมน้ำทั่วทั้งผืน6. คนผ้าตลอด 15 นาที และย้อมทิ้งไว้อีก 45 นาที7. นำผ้าที่ย้อมเสร็จ ล้างน้ำสะอาดจนไม่มีสีหลุดออกจากผ้าแล้วนำซักในน้ำอุ่นโดยใช้ผงซักฝอกแล้วจึงนำไปตากในที่ร่ม

สีย้อมผ้า Pastel, สีย้อมผ้า indafix

วิธีการใช้ ?สำหรับวิธีการทำผ้ามัดย้อม


1. นำผ้าที่ต้องการทำมัดย้อมมาซักให้สะอาด ทำผ้าให้ชุ่มเพื่อให้ผ้าพร้อมสำหรับย้อม2. ใส่สีลงในขวดบีบขนาด 240 - 250 มิลลิตร หรือ 8 oz จำนวน 10-15 กรัม (10 กรัม = 1ช้อนโต๊ะ หรือ 3 ช้อนชา) 3. เกลือลงไป 10 กรัม แล้วจึงนำไปละลายน้ำอุ่น เขย่าเบาๆให้สีละลาย4. มัดผ้าตามแบบที่ต้องการ แล้วจึงบีบสีลงบนผ้า5. เมื่อได้ลายที่ต้องการนำผ้าใส่ถุง ปิดมิดชิด ตากแดดไว้ 2-3 ชม หรือ ทิ้งค้างคืนไว้ 1 คืน6. นำผ้าซักให้สะอาดจนไม่มีสีหลุดออกมา พร้อมใช้งาน(สีขนาด 25 กรัม 1 ซองจะสามารถใส่ขวดบีบได้ประมาณ 2 ขวด หรือย้อมผ้าลายมัดย้อมได้มากกว่า 10 ตัวครับ*)

สีย้อมผ้า Pastel, สีย้อมผ้า indafix
สีย้อมผ้า INDAFIX, สีย้อมผ้า อินดาฟิกซ์, สีย้อมผ้า

How to Use ?For Dyeing


      1. Weigh dry fabric. Wash thoroughly. Leave damp.2. Fill bowl/stainless steel sink with approx 2-3 litres with warm water (40°C-60°C) for INDAFIX Reactive dyes 25 gram. and 5-6 litres with warm water (40°C-60°C) for INDAFIX Reactive dyes 50 grams.3. Stir in 120-125 g (5tbsp) salt for INDAFIX Reactive dyes 25 gram and 240-250 g for INDAFIX Reactive dyes 50 grams.  Add dye & stir well.4. Using rubber gloves dissolve dye in 500ml warm water (40°C-60°C) then fill prepared bowl5. Submerge fabric in water.6. Stir for 15mins then leave regularly for 45mins.7. Rinse fabric in cold water. Wash in warm water and dry away from direct heat & sunlight

สีย้อมผ้า INDAFIX, สีย้อมผ้า อินดาฟิกซ์, สีย้อมผ้า

How to Use ?For Tie-Dye


1. Weigh dry fabric. Wash thoroughly. Leave damp.2. Prepare a 8 oz or 240 ml. a bottle. Then fill a bottle with dyecolor approx 10-15 gram for 240-250 Ml4. Stir in 10-15 g (1or1.5 tbsp) salt in a bottle.3. Fill in with warm water (40°C-60°C). Then shake a bottle to dissolve a dyecolor4. Using rubberband or rope to tie your fabric then squeeze a color on fabric5. After finish, Put your fabric in a seal plasticbag and put out in the sun for 2-3 hours or leave it for a one night. 6. Rinse fabric in cold water. Wash in warm water and dry away from direct heat & sunlight

Suggestion


Use of dyes depending on the quantity of water. For example, INDAFIX Reactive dyes 25 grams require 3 litres of water or INDAFIX Reactive dyes 50 grams require 3 litres of water. The quantity of Dyes and Salts can affect on color brightness, contrast and color shade. For example, less dyes and salts may affect on color shade and the color may not same as required. More fabrics mean more color , water and salts added which depends on a ratio.

*Silk and Wools is suitable for this product. however, It is not stick for 100 percent *

ข้อแนะนำ


ปริมาณการใช้สีย้อมผ้า INDAFIX ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ในการย้อมเช่น สีย้อมผ้า INDAFIX 25 กรัม ต้องใช้ น้ำ 3 ลิตร, สี INDAFIX 50 กรัมต้องใช้ น้ำ 6 ลิตร ปริมาณการใช้สีย้อมผ้า INDAFIX และเกลือแกงมีผลต่อความเข้มของสีในการย้อมผ้า เช่น ใส่สีย้อมผ้า INDAFIX และเกลือช่วยย้อมน้อยกว่าปริมาณปกติจะส่งผลให้สีที่ได้ออกมาอ่อนกว่าเฉดสีที่ต้องการ ถ้าต้องการย้อมผ้าในปริมาณที่มากกว่าปกติควรเพิ่มสี, น้ำที่ใช้ในการย้อมและเกลือแกงเป็นไปตามอัตราส่วนเพื่อให้ได้สีที่เข้มและไม่เกิดการด่างของสี

* หมายเหตุ ผ้า ไหม และ ขนสัตว์ จะติดสีไม่ถึง 100 เปอรเซ็นต์ *

Warning !


Always wearing a glove while use a product.Always wearing a mask while use a product.Do not inhale or eat a product.

ข้อควรระวัง !


สวมถุงมือทุกครั้งขณะใช้ผลิตภัณฑ์สวมผ้าปิดปากทุกครั้งขณะใช้ผลิตภัณฑ์ห้ามรับประทานหรือสูดดม

สีย้อมผ้า INDAFIX, สีย้อมผ้า อินดาฟิกซ์, สีย้อมผ้า
สีย้อมผ้า INDAFIX, สีย้อมผ้า อินดาฟิกซ์, สีย้อมผ้า
สีย้อมผ้า INDAFIX, สีย้อมผ้า อินดาฟิกซ์, สีย้อมผ้า
สีย้อมผ้า, สีย้อมผ้า Reactive