สีย้อมผ้า INDAFIX สำหรับย้อมเส้นใยธรรมชาติ

สีย้อมผ้า, สีย้อมผ้า INDAFIX