สีย้อมผ้า รีแอคทีฟ (Reactive Dyes)

ในปัจจุบันได้มีการนำสีย้อมผ้า รีแอคทีฟ (reactive dyes)…


สีย้อมผ้า, สีย้อมผ้ารีแอคทีฟ

สีย้อมผ้า แต่ละประเภท เหมาะกับงานแบบไหน?

ถ้ากล่าวถึงเรื่องสีย้อมผ้าสามารถแยกประเภทของสีย้อมผ้าได้หลายประเภทตามชนิดของผ้า…


สีย้อมผ้า, สีย้อมผ้า รีแอคทีฟ

สีย้อมผ้า มีกี่ประเภท

การจำแนกสีย้อมผ้าที่นิยมกันมากที่สุด คือ การจำแนกสีย้อมผ้าตามการนำไปใช้…