สีย้อมผ้า รีแอคทีฟ (Reactive Dyes)

ในปัจจุบันได้มีการนำสีย้อมผ้า รีแอคทีฟ (reactive dyes)…