สีย้อมผ้า, สีย้อมผ้า indafix

สีย้อมผ้า, สีย้อมผ้า indafix