วิธีใช้สีย้อมผ้า แบบ Reactive Dye By INDAFIX

1. ซักผ้าที่ต้องการจะนำมาย้อมให้สะอาด
2. เตรียมน้ำอุ่นอุณหภูมิ 40-50 องศา ปริมาณ 2-3 ลิตรสำหรับสีย้อมผ้า 25 g. และ 5-6 ลิตรสำหรับสีย้อมผ้า 50 g. เทลงไปในภาชนะที่จะใช้ย้อม
3. ใส่เกลือแกง 120-125 g. สำหรับสีย้อมผ้าขนาด 25 g. และ 240-250 g. สำหรับสีย้อมผ้าขนาด 50 g. ลงไปในภาชนะที่จะใช้ย้อม คนให้ละลาย อย่าให้ตกตะกอน
4. ละลายสีย้อมผ้าด้วยน้ำอุณหภูมิ 40-50 องศาในน้ำครึ่งลิตรผสมสีให้เข้ากัน หลังจากนั้นเทลงในภาชนะที่จะใช้ย้อม
5. นำผ้าลงย้อมในภาชนะ โดยให้ผ้าจมน้ำทั่วทั้งผืน
6. คนผ้าตลอด 15 นาที และย้อมทิ้งไว้อีก 45 นาที
7. นำผ้าที่ย้อมเสร็จ ล้างน้ำสะอาดจนไม่มีสีหลุดออกจากผ้าแล้วนำซักในน้ำอุ่นโดยใช้ผงซักฝอกแล้วจึงนำไปตากในที่ร่ม

ข้อแนะนำ

ปริมาณการใช้สีย้อมผ้า INDAFIX ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ในการย้อมเช่น สีย้อมผ้า INDAFIX 25 กรัม ต้องใช้ น้ำ 3 ลิตร, สี INDAFIX 50 กรัมต้องใช้ น้ำ 6 ลิตร ปริมาณการใช้สีย้อมผ้า INDAFIX และเกลือแกงมีผลต่อความเข้มของสีในการย้อมผ้า เช่น ใส่สีย้อมผ้า INDAFIX และเกลือช่วยย้อมน้อยกว่าปริมาณปกติจะส่งผลให้สีที่ได้ออกมาอ่อนกว่าเฉดสีที่ต้องการ ถ้าต้องการย้อมผ้าในปริมาณที่มากกว่าปกติควรเพิ่มสี, น้ำที่ใช้ในการย้อมและเกลือแกงเป็นไปตามอัตราส่วนเพื่อให้ได้สีที่เข้มและไม่เกิดการด่างของสี

* หมายเหตุ ผ้า ไหม และ ขนสัตว์ จะติดสีไม่ถึง 100 เปอรเซ็นต์ *

ข้อควรระวัง !

สวมถุงมือทุกครั้งขณะใช้ผลิตภัณฑ์สวมผ้าปิดปากทุกครั้งขณะใช้ผลิตภัณฑ์ห้ามรับประทานหรือสูดดม

สนใจสั่งซื้อสีย้อมผ้า INDAFIX 

โทร.028060144 , 028060482

มือถือ 0814972545